Remont budynku przy ul. Jana Pawła we Wrocławiu

15.09.2015

Remont budynku przy ul. Jana Pawła II (Wrocław)

 

Od dłuższego czasu trwają wieloetapowe prace remontowe budynku znajdującego się na terenie dawnego szpitala przy ul. Jana Pawła II we Wrocławiu. Uczestniczy w nich również i nasza firma, która otrzymała zlecenie przeprowadzenia kompleksowej i szczegółowej inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej oraz uzupełniających ją instalacji.

 

Realizacja takiego zlecenia wymaga odpowiedniego przygotowania terenu do przeprowadzenia dalszych prac. Dlatego też pierwszym ich etapem będzie kompleksowe czyszczenie kanalizacji. Na sprawną finalizację tego zadania pozwoli nam nowoczesny sprzęt – w tym m.in. pojazd typu WUKO, którym dysponujemy. Czyszczeniu poddana zostanie przede wszystkim zewnętrzna sieć kanalizacyjna, jednak odpowiednio przeprowadzane prace pozwolą nam także na ciśnieniowe oczyszczanie kanalizacji wewnętrznej. Wieloletnie doświadczenie, którym dysponujemy, jak również możliwość wykorzystania nowoczesnych urządzeń i sprzętu to atuty, dzięki którym nasi specjaliści mogą uporać się nawet z najtrudniejszymi zatorami, zamykającymi światło rur i uniemożliwiającymi bezawaryjne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej.

 

Mamy również na uwadze fakt, iż w przypadku zaistnienia takiej konieczności – konieczne będzie przeprowadzenie kompleksowego czyszczenia sieci deszczowej, które najczęściej odbywa się metodą tradycyjną (mechaniczną) lub ciśnieniową. Wybór metody zawsze uzależniony jest od charakteru wykonywanych przez naszych ekspertów prac, ich stopnia trudności oraz umiejscowienia sieci.

 

W tak przygotowanej i udrożnionej kanalizacji będzie mogło zostać przeprowadzone profesjonalne badanie wizyjne. Dysponując nowoczesnym, czułym i dającym wymierny obraz sprzętem jesteśmy w stanie dokonać szczegółowych oględzin i precyzyjnej oceny stanu technicznego danej instalacji. Niezależnie od tego, czy przeprowadzanie inspekcji video będzie miało miejsce na terenie obiektu, czy też w jego bezpośrednim sąsiedztwie – badanie to pozwoli zweryfikować funkcjonalność oraz stopień zużycia kanalizacji.

 

Wszystkie prace, które przeprowadzimy, znajdą swoje odzwierciedlenie w profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi normami przygotowanym raporcie. Zawierać on będzie wszelkie informacje dotyczące daty, godziny oraz miejsca przeprowadzanych prac, jak również wnioski z poszczególnych działań – m.in. ocenę stanu technicznego, przepustowości kanalizacji, funkcjonalności jej poszczególnych elementów etc. W raporcie znajdą się także sugestie naszych specjalistów, w tym wskazania dotyczące konieczności natychmiastowej wymiany modułów, które wskutek intensywnej eksploatacji nie będą w stanie zagwarantować bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Tak przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niezwykle ważnym elementem każdej inwestycji – zawiera informacje, dzięki którym Kierownicy budowy będą w stanie sprawnie i w sposób korzystny dla całej inwestycji pokierować poszczególnymi pracami oraz – jeżeli to konieczne i wynika ze złego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej – zlecić wykonanie dodatkowych prac. W ten sposób montaż instalacji sanitarnych będzie mógł zostać przeprowadzony sprawnie, bez jakichkolwiek błędów lub usterek.

 

Pragniemy podkreślić, że nasze uczestnictwo w szeroko zakrojonych pracach budowlanych to jedynie ułamek codziennej działalności. Wykonując inspekcje video oraz podejmując się kompleksowego czyszczenia kanalizacji zawsze mamy na uwadze konieczność precyzyjnego i terminowego wykonywania powierzonych nam zleceń. Stale jednak pozostajemy gotowi do wykonania także dodatkowych działań, takich jak np.: budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (począwszy od etapu jej projektowania, poprzez wsparcie przy zakupie poszczególnych elementów, aż po samo założenie), budowy i montażu sieci ciepłowniczej czy też serwisu kanalizacji, który – przeprowadzany regularnie – pozwoli zachować ją w pełnej funkcjonalności. Realizację poszczególnych usług zawsze omawiamy indywidualnie z Klientem, mając na uwadze jego oczekiwania oraz jak najbardziej korzystne koszty naszych działań.